Tecto Groups innehav

Idag har vi bolag och bedriver fastighetsutveckling i Markaryd, Helsingborg, Vellinge och Trelleborg. Läs mer om varje enskilt innehav nedan.