Boende med omtanke

Örestadsvallen är en bostadsutvecklare som skapar de mest attraktiva hemmen i Skåne. Vår styrka är överblick och stark styrning över hela processen där vi förädlar mark till färdiga hem. I nuläget är två projekt pågående kallade Grevie Sjöby och Cronsioes ängar

Läs mer på Örestadsvallen.se.