Om Tecto Gruop

 

Långsiktigt och aktivt ägande

Tecto Group investerar för att utveckla företag och värden över lång tid. Med långsiktigt, stabilt ägande ges portföljbolagen och dess fastigheter möjlighet att arbeta för stärkta marknadspositioner, ökad konkurrenskraft och ett hållbart värdeskapande. På så sätt har Tecto Group också möjlighet att bidra till en hållbar utveckling och värdeskapande.

Tecto Group ägande tar sin utgångspunkt i god kunskap om bolagens förutsättningar. Tecto Group aktiva ägande sker genom ett genuint och engagerat arbete i bolagen. Vårt mål är att med bred kompetens ge dem större potential att se helheten och samtidigt identifiera väsentliga risker och möjligheter. Att vara engagerade strategiskt och med rätt partner är därmed ett av Tecto Group prioriterade områden för att främja ett hållbart värdeskapande.

Ägandet präglas även av en stark tro på ledarskapets betydelse för framgång och av att kompetenta ledare ges och tar ansvar. Decentralisering är avgörande för att företagen ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt.

Investeringskriterier

Investeringar görs främst i svenska marknaden med fokus på goda marknadspositioner, stabila starka kassaflöden.

Tecto Group har god kunskap om de företag och branscher man investerar i. Den kunskapen i kombination med organisationens samlade erfarenhet och en djupgående analys formar investeringsbesluten.

Finansiell handlingsfrihet och beredskap

Tecto Groups arbete med att säkra den finansiella förmågan för att kunna ta tillvara möjligheter och hantera utmaningar är högt prioriterad. Den finansiella risken hålls på en låg nivå genom balanserad skuldsättning och god likvid beredskap.

Organisation

Styrning

Mattias Nilsson

Mattias Nilsson

Styrelseordförande Tecto Group

Handels Alumi från Göteborg och varit aktiv inom fastighetsutveckling och yrkesverksam inom bank för att sedermera vara aktiv inom fordonssektorn som Sverigechef på Mercedes Trucks, VD på DAF Trucks Nordic och nu ansvarig för Hedin Trucks.

Karin Thunström

Karin Thunström

Finansiell och strategisk styrning

Mångårig revisor på KPMG med flertalet uppdrag inom fastighets och fordonskoncern, tidigare CFO roller och Accounting and Financial Manager RWE Renewables (tidigare EON).

Bengt Nilsson

Bengt Nilsson

Rådgivare och styrelseledamot Real Estate

Bengt har ägt och drivit upp Bravida Prenad AB tom 2002 för att sen driva Alsingevallen. Uppmärksammad som samhällsbyggare och sin entreprenörskraft bl.a. genom Årets Företagare i Trelleborg.

Karina Borg Larsen

Karina Borg Larsen

Ekonomichef Tecto Group

Mångårig ekonomiansvarig med flertalet uppdrag inom transport och  fordonskoncerner, tidigare CFO på Nordic Truckcenter Group och idag ansvarig för både Tecto Groups ekonomiska styrning.

Partners

Niklas Jacobson

Niklas Jacobson

Partner Örestadsvallen

Äger och driver Örestadshus AB. Verksam i småhusbranschen sedan 2006. Örestadshus säljer och uppför primärt enfamiljshus, parhus samt radhus i äganderätts- och BRF-form.

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Partner La Digue

Verksamhetsansvarig för Bravida Prenad i Lund, en verksamhet med över 100 talet anställda, det ledande installations  företaget på orten, även verksam genom det egna bolaget LTN Fastighets AB.

Kristoffer Bengtsson

Kristoffer Bengtsson

Partner Tecto Ulvaryd AB

VD och delägare i Gösta Bengtsson Byggnads AB. Välkänd entreprenör inom byggbranschen och är även aktiv i fastighetsutveckling.

Martin Sjöström

Martin Sjöström

Partner Köpingetorpet 5

VD för byggbolaget Orbital Projects AB och ägde och drev sedan tidigare Svedala Bygg och driver parallellt även fastighetskoncernen MSK Construction AB.