Tecto Groups historia

1950

Föds inte Tecto Group, däremot föds ett stolt DNA om långsiktigt entreprenörskap. Då grundar Tecto Groups förfader, Nils-Olof Nilsson, ett åkeri vilket bestod av två djurtransporterande lastbilar. Det utvecklades snabbt att innefatta spannmålstransporter, men där man 1964, efter tre avslag och brev till kungen, fick tillstånd att köra i Tyskland. Åkeriet frodas än idag i släktens regi utan några koncern mässiga kopplingar, men som en en stolt symbol för ett långsiktigt ansvarstagande och företagande.

1989

Detta är året då Markaryds Försäljnings AB inviger fastigheten på Ulvaryd 2:43. Byggnaden har sedan dess kommit att stå som grund och symbol för DAF Trucks generalagentur i Sverige. Under dem kommande 30 åren får fastigheten se många bolags konstellationer där vårt mål är att få fortsätta påvera denna historia för decennier att komma.

1997

Då grundas Alsingevallen Förvaltning AB, en nära besläktad koncern med delad styrelse och kunnande dock utan juridiskt släktskap. Alsingevallen har sin bas i Trelleborg där man utvecklar och förvaltar ett tjugotal fastigheter.

Maj 2020

Tecto Group föds, ett entreprenörsdrivet investeringsbolag.

Juni 2020

Tecto Trucks AB skapas. Detta är koncernens första dottebolag där det första förvärvet sker genom övertagandet av DAFs verksamhet i Markayd.

September 2020

Grundas Tecto Real Estate. Dotterbolag nummer två i koncernen där fastigheten Ulvaryd 2:43 köps från fastighetsfonden Norama Real Estate. Affären omfattar en fastighet om 35.000 kvm inklusive rörelsefastigheten för Tecto Trucks verksamhet.

Oktober 2020

Koncernen startar ett investeringsbolag med bolaget LTN och skapar gemensamt La Digue AB. Bolagets första förvärv är en del i projektet Päronlunden.

December 2020

Tecto Real Estate styckar av 15.000 kvm där tomten 2:69 bildas. Denna säljs till Alma Properties vilket blir sedermera utgör grunden till Dollarstore och Jysk i Markard.

Januari 2021

Via ett partnerskap genom Örestadshus bildas intessebolaget Örestadsvallen Fastighets AB. Bolagets första köp sker i Skanörsvångar vilket utgör grunden för det som idag kallas Cronsioes Ängar.

April 2021

Historisk Leverans från Tecto Trucks när Assistansbolaget Rescue Europe AB startar sin verksamhet. Ifrån Markaryd startar ett 60 tal fordon sin verksamhet och för första gången i Sverige etableras en nationell bärgningsaktör på en och samma dag.

September 2021

Örestadsvallen köper Östra Grevie 8:6, en tomt på knappt 40.000 kvm och projektet Grevie Sjöby föds.

November 2021

Tecto Group köper Hagelids lastvagnsservice. En historisk lastbilsaktör i Helsingborg och affären gör grunden till en trepartsaffär där verkstadsrörelsen säljs till Malte Månson och bolagen Köpingetorpet 5 grundas jämte Företagsparken Köpingetorpet.

December 2021

Tecto Trucks auktoriserar sig för Mercedes-Benz Transport och lastbilar och blir en naturlig punkt i Småland för ett lastbilsmärke i tillväxt. Verksamheten fortsätter sin verksamhet med DAF Trucks.

Februari 2022

Tecto Trucks AB, säljer inkråmet för rörelsen i Markaryd till Hedin Bil. Parallellt med detta expanderar Hedin Bil sin rörelse för orten och väljer att investera i dedikerad styrning, ny etablerad försäljning för både MB lastbilar och begagnat och utvecklar även sina service auktorisationer för Mercedes-Benz Transportbilar och Lastbilar samt DAF Trucks, Dunlop och BPW.

Mars 2022

Tecto Trucks ombildas till ett teknologiskt transaktionsbolag och döps om till Tecto Transaction.

Februari 2022

Tecto påbörjar byggnation av ett helt nytt skepp ihop med Orbital Projects åt hyresgäst Malte Månson. Även renovering och utveckling av andra delar av fastigheten påbörjas.

Juni 2022

Tecto Group fortsätter att investera Markaryd, när man sluter avtal med Byggmax att uppföra deras nya butik för orten. Fastigheten placerades i Tecto Ulvaryd där leverantör och partner för bygget blev Byggnads AB Gösta Bengtsson.

 

September 2022

Den första september invigdes den ”nya” Malte Månson anläggningen på Ättekulla industriområde. Det innebär en ändamålsenlig anläggning mitt i Helsingborgs logistiknav där man nu servar och underhåller Helsingborgs tunga trafik.

April 2023

Med ett färdigställande före tidsplanen öppnar Byggmax sin nya butik. Det skedde genom att Markaryds kommuns byggchef Siv Modée sågade en invigningsplanka och där ordförande i byggnadsnämnden Svend Erik Dahlström invigningstalade. Kön ringlade sig lång runt Ulvarydsområdet och uppslutningen var enorm.

 

Juni 2023

Utvecklingen i Markaryd och på området Ulvaryd fortsätter genom Tecto Group, nu genom ett beviljat klimatkliv för en helt ny laddstation för både tunga och lätta fordon. Detta sker i samarbete med den nylanserade laddkedjan Hedin Supercharge som ägs av Hedin Mobility Group. Planen för Ulvaryd omfattar flertalet snabbladdare med en effekt på minst 300 kW. Markaryd ligger tidigt i expansionsplanen och den första stationen i nätverket öppnade i augusti.