Tecto Group förvärvade under 2021 Hagelids Lastvagnsservice, en historisk lastbilsaktör i Helsingborg och affären gör grunden till en trepartsaffär där verkstadsrörelsen såldes till Malte Månson där bolaget Köpingetorpet Fastighets AB nu står som hyresvärd för dess verksamhet i Helsingborg.

Malte Månson har utvecklat verksamheten till att idag omfattat ett tiotal anställda med flertalet auktorisationer såsom Zepro, BPW och Budi.se.

Malte Månson har utöver investeringar i verksamheten valt att utveckla den vidare, där Tecto Group för Malte Månsons räkning har renoverat hela anläggningen och samtidigt byggt till ett fjärde skepp, där man efter färdigställandet nu har tre tungbilsskepp och en port för transportbilar.