Tecto Group förvärvade under 2021 Hagelids Lastvagnsservice en historisk lastbilsaktör i Helsingborg och affären gör grunden till en trepartsaffär där verkstadsrörelsen säljs till Malte Månson där bolaget Köpingetorpet 5 nu står som hyresvärd för dess verksamhet i Helsingborg.

Malte Månson har utvecklat verksamheten till att idag om fattat ett tiotal anställda med flertalet auktorisationer såsom Zepro, BPW och Budi.se.

Malte Månson har utöver investeringar i verksamheten valt att utveckla den vidare, där Tecto Group för Malte Månsons räkning renoverar hela anläggningen och samtidigt bygger till ett fjärde skepp, där man efter färdigställande har tre tungbils skepp och en port för transportbilar