Värdefull kunskap för att utveckla dina affärer

Tecto Transaction är ett bolag inom verksamhetsutveckling med ett tydligt fokus på teknikdrivna transaktioner. Vi är ett nationellt företag med värdefulla kunskaper om fordons- och fastighetsmarknaden. Vi hanterar transaktioner med tillgång till marknadskunskap på lokal såväl som internationell nivå.

Våra insatser löper över många olika områden och kan handla om allt från rådgivning, värdering, due diligence och rena övertag, inköp och eller uppdrag för försäljning.

Verksamhetsnsvarig på Tecto Transaction

Ema Cavka

General Manager för Tecto Transaction. Med bra erfarenhet kring komplex försäljning, fastgihetsaffärer och med tidigare eget eCommerce bolag träder hon in i rollen med uppdrag att leda dess fortsatta utveckling på marknaden och skapa en ny strategisk position för Tecto Transactions.

ema.cavka@tecto.se